ERASMUS programoje dalyvavusių studentų atsiliepimai
Atgal

IEVA, Filosofijos fakultetas, Bakalauras, 4 kursas, Psichologija


studijos bedra informacija akademinis pripažinimas kalbinis pasirengimas gyvenimo sąlygos išlaidos laisvalaikis erasmus studijų vertinimas

Bendra informacija

Iš kur gavote informaciją apie priimančiosios institucijos studijų programą/bendrą informaciją?
Priimančiosios institucijos;  Interneto;  Ten Erasmus praktiką atlikusios draugės.

Įvertinkite iš Vilniaus universiteto gautą paramą prieš Erasmus studijų laikotarpį ir jo metu:
Įvertinimas: 5 (1 = menka/nenaudinga, 5 = puiki)

Įvertinkite iš priimančiosios institucijos gautą pakankamą paramą prieš Erasmus studijų laikotarpį ir jo metu:
Įvertinimas: 5 (1 = menka/nenaudinga, 5 = puiki)

Ar atvykus į priimančiąją instituciją ir per Jūsų studijų laikotarpį Erasmus studentams buvo suorganizuoti specialūs renginiai? Kokie?
Taip, buvo suorganizuota:  Sutiktuvių renginys;  Informacinė sesija;  Orientacinė savaitė/pažintinė programa;  Mentorių programa; 

Įvertinkite balais savo integravimąsi į priimančiosios institucijos studentų bendruomenę:
Įvertinimas: 5 (1 = menkai/neigiamai, 5 = puikiai)

Jūsų nuomonė apie dėstytojus užsienio universitete (kalbos žinios, kompetencija, santykis su studentais ir pan.), studijų pobūdį, atsiskaitymų, egzaminų tvarką (kaupiamasis balas, sesija, sudėtingumas, galimybė gauti skolą, skolų perlaikymas ir pan.).
Dėstytojai: itin \\\"pasikaustę\\\" žiniomis konkrečiose sferose (t.y. gali konsultuoti, dėstyti konkrečiomis temomis pvz. antropologijos dėstytojas, gyvenęs Afrikoje gali iki smulkmių komentuoti vietinių gyvenimo įpatumus. Kita vertus menkesnės bendrosios žinios apie visą dalyką. Labai konkrečios, aiškios dėstytojų kompetencijos, didelis užsidegimas interesų sferoje. Santykis labai horizontalus (ne hierarchinis), paremtas bendradarbiavimu, konsultacijomis, vietiniai studentai drąsiai kreipiasi į dėstytojus ir laisvalaikiu, drauge bendradarbiauja ir neformaliose erdvėse. Anglų kalba nepriekaištinga, aiški, nesukelianti diskomforto studentams (atvykėliams ir vietiniams) nei sau patiems. Studijų pobūdis: savarankiškai sudaroma studijų programą atvykėliams asmeninėje informacinėje plotmėje. Didelis studijuojamųjų dalykų pasiirnkimas anglų kalba ne tik studijuojamoje paradigmoje bet ir kitose. Dauguma siūlomų programų magistro lygio, intensyvios, paremtos praktiniais užsiėmimais, problemos sprendimo (per patyrimą) aktyviu mokymu(si). Daug savarankiško darbo, daug dėmesio kiekvienam studentui (30 studentų prižiūrimu 4 dėstytojų). Intensyvi, produktyvi ir tuo pačiu reikli programa. Nemenkai rašto darbų \\\"apginamų\\\" pritatymais bei pokalbio su dėstytoju metu. Visa informacija keliama į informacinę KU Leuven sistemą \\\"Toledo\\\" (studento el. paštas, asmeninės dėstytojų žinutės, bendrieji universiteto ir dėstytojų pranešimai apie pokyčius bei renginius, kurso medžiaga, planai, studentų bei dėstytojų kontaktai, įsipareigojimai, susitarimai, rašto darbai, asmeninis mokymosi tvarkaraštis (vieta,laikas,dėstytojas,pastabos), asmeninis egzaminų tvarkaraštis, kiekvieno mokymosi dalyko forumai informacijos sklaidai, informacija apie kreditus, formalūs ir neformalūs reikalavimai, papildoma medžiaga). Itin informatyvi ir paprasta informacinė plotmė, su kuria supažindinama vos atvykus. Atsiskaitymų egzaminų tvarka: galimybė susidaryti asmeninę egzaminų sesiją renkantis laiką, datą bei ją keisti priklausomai nuo dalyko (kai kurios disciplinos turėjo fiksuotą egzaminų laiką). Galimybė pasirinkti egzaminų formatą (žodžiu, raštu, rašto darbu, kaupiamu balu ar vienkartiniu atsiskaitymu). Egzaminų sesijos metu kiekvienas studentas naudojasi asmeniniu studento numeriu, kurio formatas nesiskiria nuo studentų studijuojančiųjų nuolatinėse studijose (t.y. \\\"erasmus\\\" nuolaidų galimybės tikrai nėra). Neišlaikius egzamino(-ų), perlaikymų sesija vyksta artimiausią rugpjūčio mėnesį (pirmo ir antro semestrų kartu). Visų laikytų egzaminų rezultatai (I-ojo semestro) pasirodo tik vasario mėnesio viduryje-pabaigoje informacinėje sistemoje \\\"Toledo\\\".


Įvertinkite balais materialinę universiteto bazę (1 = menka/prasta 5 = puiki)
Galimybės naudotis bibliotekomis, kita studijų medžiaga: Įvertinimas: 5
Interneto prieiga - galimybės naudotis asmeniniu kompiuteriu ir elektroniniu paštu:
        Universitete: Įvertinimas: 5
        Bendrabutyje: Įvertinimas: 4
        Viešosiose vietose mieste: Įvertinimas: 5
Auditorijos, inventorius: Įvertinimas: 5
Sporto bazė: Įvertinimas: 5