ERASMUS programoje dalyvavusių studentų atsiliepimai
Atgal

GABRIELĖ, Komunikacijos fakultetas, Bakalauras, 3 kursas, Žurnalistika


studijos bedra informacija akademinis pripažinimas kalbinis pasirengimas gyvenimo sąlygos išlaidos laisvalaikis erasmus studijų vertinimas

Bendra informacija

Iš kur gavote informaciją apie priimančiosios institucijos studijų programą/bendrą informaciją?
Priimančiosios institucijos;  Interneto; 

Įvertinkite iš Vilniaus universiteto gautą paramą prieš Erasmus studijų laikotarpį ir jo metu:
Įvertinimas: 5 (1 = menka/nenaudinga, 5 = puiki)

Įvertinkite iš priimančiosios institucijos gautą pakankamą paramą prieš Erasmus studijų laikotarpį ir jo metu:
Įvertinimas: 4 (1 = menka/nenaudinga, 5 = puiki)

Ar atvykus į priimančiąją instituciją ir per Jūsų studijų laikotarpį Erasmus studentams buvo suorganizuoti specialūs renginiai? Kokie?
Nebuvo.

Įvertinkite balais savo integravimąsi į priimančiosios institucijos studentų bendruomenę:
Įvertinimas: 3 (1 = menkai/neigiamai, 5 = puikiai)

Jūsų nuomonė apie dėstytojus užsienio universitete (kalbos žinios, kompetencija, santykis su studentais ir pan.), studijų pobūdį, atsiskaitymų, egzaminų tvarką (kaupiamasis balas, sesija, sudėtingumas, galimybė gauti skolą, skolų perlaikymas ir pan.).
Visi dalykai buvo dėstomi prancūzų kalba, net ir tie, kuriuos žadėta dėstyti angliškai. Dėstytojai buvo kompetentingi, savo srities specialistai, palaikė draugiškus santykius su studentais, visuomet atsakydavo į elektroninius laiškus. Studijų lygis šiek tiek nuvylė, palyginus su studijomis Vilniaus universitete. Popaskaitinio darbo ar užduočių beveik nebuvo, o jei būdavo - tai tik darbas grupėse. Dažniausiai šios grupinės užduotys būdavo sudėtinė egzamino dalis. Egzaminų sesija buvo gana sudėtinga. Kadangi dalykai turėdavo vos po kelis kreditus, tad per visą semestrą turėjau apie 12 dalykų, o tai reikšia, lygiai tiek pat egzaminų. Jie visi buvo sutalpinti į dvi sesijos savaites, per dieną būdavo po kelis egzaminus, kurių trukmė kartais būdavo ir 4 valandos. Tad sesijos laikotarpiu mokymosi krūvis žymiai išaugo. Galimybė gauti skolą yra, nes kai kurie egzaminai susideda vien tik iš egzamino balo. Skolų perlaikymas vyksta tik kito semestro gale, tad jei Erasmus studentas gautų skolą, tos pačios sesijos metu jos išsitaisyti galimybės neturėtų.


Įvertinkite balais materialinę universiteto bazę (1 = menka/prasta 5 = puiki)
Galimybės naudotis bibliotekomis, kita studijų medžiaga: Įvertinimas: 5
Interneto prieiga - galimybės naudotis asmeniniu kompiuteriu ir elektroniniu paštu:
        Universitete: Įvertinimas: 5
        Bendrabutyje: Įvertinimas: 4
        Viešosiose vietose mieste: Įvertinimas: 3
Auditorijos, inventorius: Įvertinimas: 5
Sporto bazė: Įvertinimas: 4